C# DERSLERİ

C# ile yapılabilecek konsol (console), form uygulamaları ve veritabanı ile gerçekleştirilmiş uygulamalar listelenmiştir.

C# Console Örnekleri:

 1. C# Örnekleri – Merhaba Dünya ile İlk Console Uygulaması
 2. C# Örnekleri – Klavyeden Okuma – Hoşgeldin Ad Soyad
 3. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen İki Sayının Toplamı
 4. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen İki Sayının Farkını Bulma
 5. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen İki Sayının Ortalamasını Bulma
 6. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen İki Sayı İle Dört İşlem
 7. C# Örnekleri – Değişken İçeriklerini Değiş Tokuş Yapma
 8. C# Örnekleri – Dikdörtgenin Çevre ve Alan Hesaplaması
 9. C# Örnekleri – Yarıçapı Girilen Dairenin Alanı ve Çevresini Bulma
 10. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen Sayının Yüzdesini Hesaplama
 11. C# Örnekleri – Girilen Sayının Karesini ve Küpünü Bulma
 12. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen İki Sayıyı Karşılaştırma
 13. C# Örnekleri – İki Sayının Farkı Negatif mi? Pozitif mi? Sıfır mı?
 14. C# Örnekleri – GOTO Kullanımı
 15. C# Örnekleri – Karenin Alanını ve Çevresini Bulma
 16. C# Örnekleri – Fiyat ve Adete Göre Toplam Tutarı Hesaplama
 17. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen Sınavların Ortalamasını Bulma
 18. C# Örnekleri – Vize ve Final ile Geçme Notu Hesapla
 19. C# Örnekleri – Sıcaklık Değerine Göre Katı mı? Sıvı mı? Gaz mı?
 20. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen Sayı Çift mi? Tek mi?
 21. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen Operatöre Göre İşlem Yapma
 22. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen Üç Sayıdan En Büyüğünü Bulma
 23. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen Üç Sayıdan En Küçüğünü Bulma
 24. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen İsmi 100 Kez Ekranda Tekrarlama
 25. C# Örnekleri – Metni İstenilen Sayı Kadar Yazdırma
 26. C# Örnekleri – 1’den 100’e Kadar Tam Sayıları Ekrana Yazdırma
 27. C# Örnekleri – 1’den 100’e Kadar Olan Tam Sayıların Toplamı
 28. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen 10 Adet Sayının Toplamı
 29. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen 10 Adet Sayının Ortalaması
 30. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen 20 Sayıdan Pozitif Olanların Ortalamasını Bulma
 31. C# Örnekleri – İki Sayı Arasındaki Sayıların Ortalamasını Bulma
 32. C# Örnekleri – Girilen 10 Sayıdan 100’den Büyük Olanları Sayma
 33. C# Örnekleri – 20 Sınav Notunun Toplamını ve Ortalamasını Bulma
 34. C# Örnekleri – 1’den Girilen Değere Kadar Olan Sayıları Yazdırma
 35. C# Örnekleri – 1’den Girilen Değere Kadar Olan Sayıları Topla
 36. C# Örnekleri – 1’den Girilen Değere Kadar Olan Sayıların Ortalaması
 37. C# Örnekleri – Girilen İki Değer Arasındaki Çift ve Tek Sayıların Toplamı
 38. C# Örnekleri – Girilen İki Değer Arasındaki Çift Sayıların Ortalaması
 39. C# Örnekleri – İki Sayının Çarpımını Toplama Kullanarak Hesapla
 40. C# Örnekleri – Girilen 20 Adet Yaş İçerisinden 18-25 Arasındakileri Sayma
 41. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen Sayının Faktöriyelini Hesapla
 42. C# Örnekleri – 1’den 20’ye Kadar Olan Sayıların Kare ve Küp Hesaplaması
 43. C# Örnekleri – 1’den 100’e Kadar Olan Çift Sayıları Yazdır
 44. C# Örnekleri – 1’den 50’ye Kadar Olan Tek Sayıları Topla
 45. C# Örnekleri – 1’den 100’e Kadar Çift Sayıları Sayma ve Ortalamasını Bulma
 46. C# Örnekleri – 1’den Girilen Sayıya Kadar Tek Sayıların Toplamı ve Ortalaması
 47. C# Örnekleri – 1’den 100’e Kadar Olan Sayılardan 3’e Tam Bölünenler
 48. C# Örnekleri – Girilen 10 Adet Sayıdan Çift ve Teklerin Toplamı
 49. C# Örnekleri – Klavyeden Girilen 20 Adet Sayıdan 3’e ve 5’e Tam Bölünenleri Topla
 50. C# Örnekleri – Girilen Sayının Asal Olup Olmadığını Bulma

C# Console Üst Düzey Örnekler:

 1. C# Örnekleri – Girilen Tam Sayının Basamak Sayısını Bulma
 2. C# Örnekleri – Sayı Tahmin Oyunu

C# Form Örnekleri:

 1. C# Örnekleri – Sayının Basamak Değerini Bulma
 2. C# Örnekleri – Font ve Biçim Özelliklerini Değiştirme
 3. C# ile Dinamik Sinema, Tiyatro ve Konser Salonu Tasarımı
 4. C# Örnekleri – Top Oyunu v1 – Form Kenarlarından Seken Top
 5. C# Örnekleri – Top Oyunu v2 – Engelden Seken Top
 6. C# Örnekleri – Top Oyunu v3 – Çoklu Engelden Seken Top

C# Veritabanı Örnekleri:

 1. Veritabanı Bağlantı Cümlesi (ConnectionString) Oluşturma
 2. C# Veritabanı Nesneleri
 3. C# ile Veritabanındaki Kayıtları Listeleme

C# Nesne Tabanlı Programlama Örnekleri:

 1. Sınıf ve Nesne Kavramı
 2. Metot Nedir? C#’ta Metotlar ve Çeşitleri