SQL Server – BETWEEN Kullanımı

MSSQL komutlarından BETWEEN ifadesi bir alanın belli değer aralığında olup olmadığının sorgulaması için kullanılır. Sayısal ve tarih değerlerinde belli aralıklar için sorgulama yapabiliriz. Bu sorgulamalar BETWEEN kullanılmadan yapılabileceği gibi BETWEEN …