SQL Server – ALL ile İç İçe Sorgu Örnekleri

İç sorgudan, dış sorguya bir veya daha fazla kayıt gönderilebilir. Bu yüzden kullanılan parametreleri tek kayıt döndüren alt sorgular ve çok kayıt döndüren alt sorgular olmak üzere 2 gruba ayrılır.

ALL deyimi iç sorgudan çok kayıt gelen durumlarda kullanılır. İç sorgudan elde edilen sonuçların hepsi için çalışır. ALL ifadesi >=, <=, >, <, !=, <> operatörleri ile birlikte kullanılmalıdır. İç içe sorguların genel kullanımları İÇ İÇE SORGULAR (IN – ANY – ALL ) başlıklı yazıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

İç içe sorgular personel, birim, unvan, proje, çocuk gibi tabloları içeren bir şirket veritabanı üzerinde örneklenecektir. Şirket veritabanı örneği  başlıklı yazıdan ulaşabilirsiniz.

2 numaralı birimdeki personellerin tümünden fazla maaş alan personellerin bilgilerini listeleyin.

veya en yüksek maaş alan kişiden yüksek olması, tümünden yüksek olması ile aynı anlama gelmektedir.

2 numaralı birimdeki personellerin tümünden DAHA AZ maaş alan personellerin bilgilerini listelemek istediğimizde komut şu şekilde değişir:

Bu durumda, “tümünden daha az maaş almak” ifadesi, aslında belirtilen grupta en az maaş alandan daha az maaş almakla eşdeğerdir:

Özet

ALL ifadesinin MIN() ve MAX() fonksiyonları ile kullanımında aşağıdaki formül işinize yarayacaktır:

  • İlgili alan herhangi birinden büyük ise;
    • … alan > ALL (SELECT alan …)
    • … alan > (SELECT MAX(alan) …)
  • İlgili alan herhangi birinden küçük ise;
    • … alan < ALL (SELECT alan …)
    • … alan < (SELECT MIN(alan) …)

Seçil ŞEKERCİ HÜSEM

2010 yılından bu yana Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak meslek liselerinde görev yapmaktayım.

Tüm yazılarını göster

One Comment on “SQL Server – ALL ile İç İçe Sorgu Örnekleri”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.