C# Console – For ve While Döngü Örnekleri

C# Console’da uygulayabileceğiniz For, While ve Do – While döngü örnekleri anlatılmıştır.

Örnek 1:

Kullanıcının klavyeden girdiği isim ekranda 100 kez tekrarlanacaktır.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 2:

Klavyeden girilen metni istenilen sayı kadar ekranda tekrarlanacaktır.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 3:

1’den 100’e kadar olan tam sayılar ekranda listelenecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 4:

1’den 100’e kadar olan tam sayılar toplanıp sonucu ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

veya

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 5:

Klavyeden girilen 10 adet sayının toplamı hesaplanacak ve sonuç ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

veya

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 6:

Klavyeden girilen 10 adet sayının ortalaması hesaplanacak ve sonuç ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

veya

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 7:

Klavyeden pozitif veya negatif olmak üzere 20 adet sayı girilecektir. Yalnızca pozitif olan sayılar toplanacak ve bu sayıların ortalaması hesaplanıp ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO WHILE döngüsü ile:

Örnek 8:

Klavyeden iki sayı girilmektedir. Bu iki sayı arasındaki sayıların toplamı ve ortalaması bulunacaktır.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO WHILE döngüsü ile:

Örnek 9:

Kullanıcı klavyeden 10 adet sayı girecektir. Kullanıcı 100’den büyük kaç adet sayı girdiyse ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO WHILE döngüsü ile:

Örnek 10:

Kullanıcı klavyeden 20 adet sınav notu girecektir. Her sınav notu işleme alınmadan önce doğru girildiği yani 0 ile 100 aralığında olup olmadığı kontrol edilecektir. Eğer sınav notu doğru girilmediyse kullanıcıdan tekrar girmesi istenilecektir. Doğru girilen sınav notları toplanıp sınıf ortalaması hesaplanacak ve ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 11:

Kullanıcı klavyeden bir değer girecektir ve 1’den başlayarak girilen değere kadar olan sayılar ekranda listelenecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO WHILE döngüsü ile:

Örnek 12:

C# ile 1’den başlayarak kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların toplamı hesaplanıp ekranda gösterilecektir. Kullanıcının negatif bir sayı veya sıfır girmediği kontrol edildikten sonra döngü başlatılacaktır. Eğer bu değerlerden birini girdiyse kullanıcıdan yeni bir sayı girmesi istenecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 13:

C# ile 1’den başlayarak kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıların toplamı ve ortalaması hesaplanıp ekranda gösterilecektir. Kullanıcının negatif bir sayı veya sıfır girmediği kontrol edildikten sonra döngü başlatılacaktır. Eğer bu değerlerden birini girdiyse kullanıcıdan yeni bir sayı girmesi istenecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 14:

C# ile kullanıcının girdiği iki değer arasındaki sayıların çift ve tek toplamları ayrı ayrı hesaplanıp ekranda gösterilecektir. (Not: Toplama işlemi yapılırken kullanıcının girdiği sayı değerleri de dahil edilmiştir.)

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 15:

C# ile kullanıcının girdiği iki değer arasındaki çift sayıların toplamları ve ortalaması hesaplanacaktır. (Not: Toplama işlemi yapılırken kullanıcının girdiği sayı değerleri de dahil edilmiştir.)

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

DO – WHILE döngüsü ile:

Örnek 16:

C# ile kullanıcının girdiği iki sayının çarpımı gerçekleştirilecektir.  Ancak bu çarpma işlemi toplama operatörü kullanılarak yapılacaktır. Klavyeden girilen iki sayının çarpım işlemi için 1. Sayıyı 2. Sayı kadar toplamamız veya 2. Sayıyı 1. Sayı kadar toplamamız yeterli olacaktır. 1. Sayıyı 2. Sayı kadar toplamak için 2. Sayı kadar dönenecek bir döngü kurulup 1. Sayı döngü içerisinde toplatılmalıdır.

veya döngü tersten kurulup toplama işlemi += operatörü ile de gerçekleştirilebilir.

Örnek 17:

C# ile kullanıcı klavyeden 20 adet yaş girecektir. Bu girilen yaşlar içerisinden 18 ile 25 arasında olanlar sayılıp kaç adet olduğu ekranda gösterilecektir. (18 ve 25 dahil edilmiştir.)

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 18:

C# ile kullanıcının klavyeden girdiği sayının faktöriyeli hesaplanıp ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

veya döngü tersten kurulabilir.

WHILE döngüsü ile:

Örnek 19:

C# ile 1’den 20’ye kadar olan sayıların kare ve küp değerleri hesaplanıp ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

veya

veya

WHILE döngüsü ile:

veya

Örnek 20:

C# ile 1’den 100’e kadar çift sayılar ekranda listelenecektir. Çift sayılara ulaşmak için döngümüzü 2’şer arttırabilir veya MOD kullanarak çift sayıları elde edebilir.

FOR döngüsü ile:

veya

WHILE döngüsü ile:

veya

Örnek 21:

C# ile 1’den 50’ye kadar olan sayıların toplamı hesaplanıp ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

veya mod kullanılarak gerçekleştirilebilir.

WHILE döngüsü ile:

Örnek 22:

C# ile 1’den 100’e kadar çift sayıların kaç adet olduğunu bulup ortalaması ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 23:

C# ile 1’den klavyeden girilen sayıya kadar tek sayıların toplamını ve ortalaması bulup ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 24:

C# ile 1’den 100’e kadar olan sayılardan 3’e tam bölünenler ekranda gösterilecektir ve toplamda kaç adet 3’e tam bölünen sayı olduğu hesaplanacaktır.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 25:

C# ile kullanıcının klavyeden girdiği 10 adet sayıdan çift ve teklerin ayrı ayrı toplamları hesaplanıp ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 26:

C# ile kullanıcının klavyeden girilen 20 adet sayıdan 3’e ve 5’e tam bölünenlerin toplamı ve kaç adet olduğu bulunup ekranda gösterilecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 27:

C# ile kullanıcının klavyeden girdiği sayının asal olup olmadığı bulunacak ve ekranda kullanıcıya bilgi verilecektir.

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 28:

C# ile kullanıcının klavyeden girdiği 10 adet sayıdan en büyüğü bulunup ekranda gösterilecektir. FOR ve WHILE döngüleri kullanılarak 2 farklı yöntemle çözülmüştür. Ayrıca 3. çözüm yönteminde DİZİ kullanılarak en büyük sayı bulunurken 4. Çözüm yönteminde DİZİ ve SIRALAMA FONKSİYONU kullanılarak problem daha kısa bir yol ile çözülmüştür.

1. Çözüm (FOR Döngüsü):

2. Çözüm (While Döngüsü):

3. Çözüm(Dizi Kullanarak):

4. Çözüm(Dizi ve Sıralama Fonksiyonu Kullanarak):

Örnek 29:

C# ile kullanıcının klavyeden girdiği 10 adet sayıdan en büyüğü ve en küçüğü bulunup ekranda gösterilecektir. 1. ve 2. çözüm yöntemlerinde dizi kullanmadan FOR ve WHILE döngüleriyle çözülmüştür. 3. çözüm yönteminde DİZİ kullanılarak en büyük ve en küçük sayı bulunurken 4. çözüm yönteminde DİZİ ve SIRALAMA FONKSİYONU kullanılarak problem daha kısa bir yol ile çözülmüştür.

1. Çözüm (FOR Döngüsü):

2. Çözüm (WHILE Döngüsü):

3. Çözüm (Dizi Kullanılarak):

4. Çözüm(Dizi ve Sıralama Fonksiyonu Kullanarak):

Örnek 30:

C# ile kullanıcının klavyeden girdiği N adet sayının karelerinin toplamı bulunup ekranda gösterilecektir. FOR ve WHILE döngüleri kullanılarak 2 farklı yöntemle çözülmüştür.

Örneğin; klavyeden 1,2,4,5 olmak üzere 4 adet sayı girildiğini düşünelim. Sayıların karelerinin toplamı aşağıdaki gibi olacaktır.

Kareleri toplamı = 1*1 + 2*2 + 4*4 + 5*5 = 46

FOR döngüsü ile:

WHILE döngüsü ile:

Örnek 31:

C# ile kullanıcı klavyeden sıfır girinceye kadar istediği kadar sayı girişi yapabilmektedir. Sıfır girildiğinde kullanıcının o zamana kadar girdiği sayıların toplamı ve ortalaması bulunarak ekranda gösterilecektir. WHILE döngüsü kullanılarak çözülmüştür.

kod satırı ile ortalamaya sıfır rakamının dahil edilmemesi sağlanmıştır.

Örnek 32:

C# ile kullanıcı klavyeden sürekli sayı girişi yapabilmektedir. Girdiği sayıların toplamı 50’yi geçtiğinde sayı girişi durularak toplam değeri ve kaç adet sayı girildiği ekranda gösterilecektir. WHILE döngüsü kullanılarak çözülmüştür.

Seçil ŞEKERCİ HÜSEM

2010 yılından bu yana Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak meslek liselerinde görev yapmaktayım.

Tüm yazılarını göster

3 Comments on “C# Console – For ve While Döngü Örnekleri”

 1. kullanıcıdan bir sayı talep edip 5 in katı bir sayı girmezse program tekrar talep etsin sorunun cevabını yardımcı olurmusunuz Lütfen C# while döngüsü ile

  1. Ödev olarak verilen sorulara yanıt vermiyoruz. Ancak ödevinizi yaptıysanız, sizinle benzer durumdaki kişilerin de yararlanabileceği şekilde paylaşabilirsiniz.

  2. int sayi;
   Console.Write(“Bir sayı giriniz : “);
   sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

   while(sayi%5!=0)
   {
   Console.Write(“Bir sayı giriniz :”);
   sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
   }

   Console.WriteLine(“Sayı = {0} “,sayi);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.